ทำอย่างไร? ถ้ากระเป๋าสตางค์หายที่ญี่ปุ่น 

 

        กระเป๋าสตางค์หายต้องทำอย่างไร? คงไม่ใช่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจนัก ถ้าหากคุณบังเอิญทำกระเป๋าสตางค์หายในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดน ในกรณีที่คุณทำกระเป๋าสตางค์หายที่ประเทศญี่ปุ่น เรามีข้อแนะนำในการปฎิบัติตัวเพื่อรับกระเป๋าสตางค์และเงินสดที่ทำหายในญี่ปุ่นคืนได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 

ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับกระเป๋าสตางค์พร้อมเงินสด หรือโทรศัพท์มือถือที่ลืมหรือทำตก และมีผู้นำส่งสถานีตำรวจในญี่ปุ่นมาแจ้งให้ทราบกันค่ะ 

        1) ในทันทีที่ทราบว่าทำกระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ หรือของมีค่าหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ป้อมตำรวจที่ใกล้ที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้หมายเลขรับเรื่อง และสอบถามที่อยู่ของท่านในญี่ปุ่นที่สามารถติดต่อได้ไว้ และส่งเรื่องไปยังสถานีตำรวจที่ดูแลเขตนั้นๆไว้ หากมีผู้พบของและส่งให้กับสถานีตำรวจระหว่างที่ท่านยังอยู่ในญี่ปุ่น ท่านก็สามารถนำหลักฐานไปขอรับของได้ 

       2) ในกรณีที่ท่านเดินทางกลับประเทศไทยไปแล้ว หากในกระเป๋าของท่านมีเอกสารที่ระบุที่อยู่ของเจ้าของ สถานีตำรวจญี่ปุ่นอาจประสานไปยังสถานฑูตให้แจ้งให้ท่านทราบ โดยจะแจ้งหมายเลขการรับของตกหล่นไว้ให้ท่านทราบ 

       3) ทางการจะเก็บรักษาไว้ราว 3 เดือน - ครึ่งปีแล้วแต่สถานการณ์หรือแล้วแต่นโยบายของแต่ละสถานีฯ ท่านสามารถนำหลักฐานมารับได้ด้วยตนเองหลังจากนั้น 

     4) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ท่านต้องหาตัวแทนที่มีที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นประสานไปยังสถานีตำรวจที่เก็บรักษาของไว้ ทางสถานีตำรวจจะส่งเอกสารมายังตัวแทนของท่าน เพื่อขอสำเนาพาสปอร์ตของเจ้าของกระเป๋าหรือของนั้นๆ ใบมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษ บัตรประชาชนหรือหลักฐานของผู้ที่ทำหน้าที่ตัวแทน 
     
     5) หลังจากที่สถานีตำรวจนั้นๆตรวจสอบเอกสารครบแล้ว ก็จะส่งของโดยเรียกเก็บค่าส่งปลายทางไปยังตัวแทนของท่านภายในหนึ่งสัปดาห์หลังรับเรื่องเรียบร้อยแล้ว 

     6) ในกรณีที่เป็นเงินสด ตามกฏหมายญี่ปุ่นจะมีข้อบังคับว่าหากผู้เก็บเงินสดนั้นๆสละสิทธิ์ เจ้าของเงินจะไม่ต้องเสียค่าตอบแทน แต่หากผู้เก็บเงินสดได้ไม่สละสิทธิ์ เจ้าของเงินจะต้องจ่ายเงินหรือรางวัลที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินสดที่พบ โดยสถานีตำรวจจะแจ้งชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่เก็บเงินสดนั้นได้มายังท่านหรือตัวแทนของท่าน ซึ่งท่านต้องติดต่อกลับไปเพื่อขอบคุณและแจ้งให้ทราบว่าจะปฏิบัติตามกฏหมายด้วยวิธีใด 

         *บางกรณี ผู้ที่เก็บเงินได้ไม่ประสงค์จะแจ้งที่อยู่หรือชื่อ ท่านก็ไม่จำเป็นต้องติดต่อกลับและไม่สามารถแสดงความขอบคุณได้ เป็นอันสิ้นสุดไป

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรียบเรียงบทความโดย Travel.Thaiza.com 
แหล่งข้อมูล....Osaka Convention & Tourism Bureau