ภูมิภาคของญี่ปุ่น 
 
 
ภูมิภาคในประเทศญี่ปุ่น มิได้มีสถานะเป็นหน่วยการปกครองอย่างเป็นทางการ แต่มีการใช้สืบเนื่องกันมาเป็นแผนกหนึ่งในการจำแนกพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นไปตามแต่บริบท ยกตัวอย่างเช่น แผนที่และตำราภูมิศาสตร์ในญี่ปุ่นจะแบ่งเป็นแปดภูมิภาค, การรายงานสภาพอากาศมักจะรายงานตามภูมิภาค ตลอดจน หน่วยธุรกิจและสถาบันการศึกษาจำนวนมากก็ใช้ชื่อภูมิภาคของเขาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร
 
 
จากเหนือจรดใต้ ภูมิภาคตามจารีตของญี่ปุ่นประกอบด้วย
 • ฮกไกโด (เกาะฮกไกโดและเกาะใกล้เคียง ,ประชากร: 5,507,456, เมืองใหญ่สุด: ซัปโปะโระ)
 • โทโฮะกุ (ตอนเหนือของฮนชู, ประชากร: 9,335,088, เมืองใหญ่สุด: เซ็นได)
 • คันโต (ตะวันออกของฮนชู, ประชากร: 42,607,376, เมืองใหญ่สุด: โตเกียว)
 • หมู่เกาะนัมโป: เป็นส่วนหนึ่งของ มหานครโตเกียว
 • ชูบุ (ตอนกลางของฮนชู, รวมถึง ภูเขาไฟฟูจิ, ประชากร: 21,714,995, เมืองใหญ่สุด: นะโงะยะ), sometimes divided into:
 • โฮะกุริกุ (ตะวันตกเฉียงเหนือของชูบุ, เมืองใหญ่สุด: คะนะซะวะ)
 • โคชินเอะสึ (ตะวันออกเฉียงเหนือของชูบุ, เมืองใหญ่สุด: นีงะตะ)
 • โทไก (ตอนใต้ของชูบุ, เมืองใหญ่สุด: นะโงะยะ)
 • คันไซ หรือ คินกิ (ภาคตะวันตกตอนกลางของฮนชู, ประชากร: 22,755,030, เมืองใหญ่สุด: โอซะกะ)
 • ชูโงะกุ (ตะวันตกของฮนชู, ประชากร: 7,561,899, เมืองใหญ่สุด: ฮิโระชิมะ)
 • ชิโกะกุ (เกาะ, ประชากร: 3,977,205, เมืองใหญ่สุด: มะสึยะมะ)
 • คีวชู (เกาะ, ประชากร: 14,596,977, เมืองใหญ่สุด: ฟุกุโอะกะ) ซึ่งประกอบด้วย:
 • หมู่เกาะรีวกีว (นันเซ-โชะโต)
 • หมู่เกาะซะสึนัง: เป็นส่วนหนึ่งของ คะโงะชิมะ
 • รีวกีว-โชะโต และ หมู่เกาะไดโต: โอะกินะวะ

 
แหล่งข้อมูล : th.wikipedia.org